VTC1 Phóng Sự Thơ Ca Và Những Vấn Đề Đương Đại - Tiến Sỹ Khoa Học, Nhà Thơ Ngọc Lê Ninh

Hệ thống

Ngọc Lê Ninh làm thơ từ thời đi học và tham gia Câu lạc bộ thơ sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội. Ngọc Lê Ninh là một hồn thơ trong trẻo, dung dị và đằm thắm, thiết tha với cuộc đời này. Thơ Ngọc Lê Ninh là tiếng lòng nhiều xao động và trăn trở với tình yêu, tình người và tình đời.