Bài ca thắng giặc CORONA của thi sĩ Ngọc Lê Ninh được dịch ra nhiều thứ tiếng

Hệ thống

Vừa qua Thi sĩ Ngọc Lê Ninh đã sang tác Bài thơ "BÀI CA THẮNG GIẶC CORONA" . Ngay sau khi đăng lên Faccebook, bài thơ đã được một số Nhà thơ, Dịch Giả chuyền tải sang tiếng Nga, Anbani và tiếng Anh. Báo Hội nhập văn hóa và Phát triển trên trọng giới thiệu thiệu thi phẩm mới của Ngọc Lê Ninh trong lúc toàn Đảng, toàn quân dân đang trên đà làm chủ. kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19.

BÀI CA THẮNG GIẶC CORONA

Thơ: Ngọc Lê Ninh

Bạn ơi hãy nối tay nhau trái tim cùng hòa lời ca

Cờ Tổ quốc tung bay! Hoa chiến công nở khắp sơn hà

Loài giặc hung Corona! Ta quyết diệt sạch khỏi quê hương

Quân với dân một lòng chung nghĩa tình nặng sâu yêu thương.


Vượt qua bao gian lao trong khó khăn sẻ chia tình hồng


Tổ quốc trong lâm nguy luôn vững tin thêm yêu sự sống

Từ Bắc, Trung vô Nam liên kết đoàn giành đại thành công

Xin chắp tay nguyện cầu thương nhớ người hồn gieo non sông.

Diệt hết Covid! Diệt hết Covid! Ta diệt hết Virus Corona

Đất nước xanh bình yên, sông núi vang nhịp đập lời ca

Vai sát vai hành quân! Bước tiến nhanh dựng xây quê hương đổi mới

Phất cao ngọn cờ thêm ngày vui đại thắng! Tổ quốc rợp trời hoa.

Dưới đây là các bản dịch sang tiếng Nga, tiếng Albani và tiếng Anh


ПЕСНЯ О ПОРАЖЕНИИ КОРОННОЙ АГРЕССИИ

Переводчик на русский: Рахим Карим (Кыргызстан)

Привет друзья! Давайте возьмемся за руки, сердца, споем все песню вместе,

Advertisements
X
Пусть развеваются все флаги нации! Цветы Победы распускаются по всей стране.


Свирепые захватчики Короны! Мы решительно намерены стереть вас с нашей родины,

Народ и армия искренне любят друг друга.

Невзгоды преодолевайте в сложных ситуациях, делитесь любовью розовой,

Страна в опасности, пожалуйста, больше доверяйте любви к жизни.

От Севера, до Юга, Центра мы должны держаться вместе, чтоб добиться большого успеха.

Пожалуйста, возьмите за руки в молитве в память о душах, павших за нашу страну.

Устраните Covid! Устраните Covid! Мы искореним коронавирус,


Наша зеленая страна в мире, горы и реки отзываются эхом в песнях.


Марш плечом к плечу. Ускорьте шаги по созданию инноваций для нашей родины,

Высоко поднятые флаги, радуйтесь Дню Великой Победы! Небо за городом затянуто цветами./.


KENGA E SHPETIMIT NGA AGRESIONI I KORONAS

Përkthyes: Mehmet Rrema (Anbanian)

Hej miq! Le të bashkojmë duart dhe zemrat duke kënduar këngën së bashku!

Flamujt kombëtar valëviten!

Lulet e fitores lulëzojnë në të gjithë vendin tonë.

Pushtuesin e egër të koronës,

me ashpërsi ta fshijmë nga atdheu ynë!

Ushtria dhe njerëzit e duan me gjithë zemër njëri -tjetrin.

Kapërceni vështirësitë dhe situata e vështira. Ndani dashurinë rozë


Vendi ynë është në rrezik, ju lutemi besoni më shumë në dashurinë për jetën


Ne duhet të qëndrojmë të bashkuar nga veriu në jug për të arritur sukses të madh

Ju lutemi, shtrëngoni duart duke u lutur në kujtim të shpirtrave që bien në vendin tonë.

Eliminoni Covid -in! Eliminoni Covid -in!

Ne mund ta zhdukim Koronavirusin

Ta kthejmë vendin tonë të gjelbër, të pastër!

Të jetojnë në paqe,fusha, male dhe lumenj

Të bashkohen me jehojnën dhe ritmin e këngës së fitores!

Marsh! sup më sup, të bashkuar!

Të përshpejtojmë hapat e ndërtimit të inovacionit për atdheun tonë!

Të ngremë lart flamujt e fitores dhe të gëzojnë ditën e madhe !


Qielli i vendit të mbulohet nga lulet shumëngjyrëshe

THE SONG OF DEFEATING CORONA AGGRESSION

Translstor: Linh Vu (American)

Hey friends! Let's join hands and hearts singing the song together

National flags are flying! Victory flowers bloom all over our country

The Corona ferocious invaders! We fiercely decide to wipe them off our homeland

The army and the people wholeheartedly love one another.

Overcome hardships in difficult situations and share pink love

Our country is in danger, always put more trust in love of life

From North, Central to South, we should stick together to get great success

Please, clasp hands praying in memory of souls falling down for our country.

Eliminate Covid! Eliminate Covid! We eradicate the Coronavirus

Our green country being in peace, mountains and rivers echoing with song beats

Shoulder to shoulder march! Accelerate the steps of building innovation for our homeland

Flags raised up high rejoice the great victory day! The country sky is overshadowed by flowers.

Bài thơ trên cũng đã đươc chinh tác giả Ngọc Lê Ninh phổ nhạc thành ca khúc cùng tên và được đông đảo các nghệ sỹ nhiệt tình tham gia khi xây dựng MV BÀI CA THẮNG GIẶC CORONA. Ngay sau khi MV ra mắt, MV đã được giới thiệu trên các báo đài trong nước kể cả báo quốc tế và được hàng triệu người hâm mộ đón nhận: