GIỚI THIỆU TÁC GIẢ MỚI SUDHAKAR GAIDHANI

Ninh thẩm định

Sudhakar Gaidhani là Thạc sỹ về văn học và nhạc kịch, đến từ Đại học Nagpur-Maharashtra - Ấn Độ. Tiếng mẹ đẻ của Ông là tiếng Marathi. Ông biết ba thứ tiếng, Marathi, Hindi và tiếng Anh.

Sudhakar Gaidhani là nhà thơ nổi tiếng của Ấn Độ, những bài thơ của ông đã được dịch ra 34 thứ tiếng trên thế giới. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng cấp Nhà nước, Quốc gia và Quốc tế, trong đó có GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ WILLIAM BLAKE từ tạp chí Contact International từ Romania

Sudhakar Gaidhani đã xuất bản 6 tập thơ, 2 tập thơ hùng ca, 125 vở kịch ngắn phát thanh và 3 vở kịch đã được dàn dựng. Tập thơ của anh ấy nằm trong giáo trình ôn thi thạc sĩ của chính anh ấy tại Đại học Nagpur.

Đô thị Thành phố Khapa đã mở một khu vườn xinh đẹp rộng hai mẫu tại nơi sinh của Gaidhani để vinh danh ông "MAHAKAVI (Nhà thơ sử thi) SUDHAKAR GAIDHANI GARDEN" vào năm 2006.

Viện Hàn lâm Văn hóa Nghệ thuật Thế giới - Hoa Kỳ/Đại hội các nhà thơ Thế giới đã phong tặng ông Bằng Danh dự về “BÁC SĨ LÍ (Litt.D.) tổ chức năm 2017 tại Mông Cổ.

Ông là thành viên của Liên đoàn các nhà văn, nghệ sĩ và nhà thơ Mỹ Latinh trên thế giới - Mục tiêu và nguyên tắc của Công ước UNESCO, PARIS, 20/10/2005 - ARGENTINA Luật 26305/2007 hiệp ước của San Jose de Costa Rica.

Thi sĩ, nhà báo toàn cầu đến từ Belgrade Valentina Novkovic đã thực hiện cuộc phỏng vấn của mình về ông và đăng trên tờ báo hàng đầu của Serbia "KOKRETNO" vào ngày 29/9/22, Belgrade.

Diễn đàn Quốc tế Vì Sáng tạo và Nhân loại, Vương quốc Maroc đã vinh danh và trao cho ông Chứng nhận: "ĐẠI SỨ CỦA HÒA BÌNH VÀ CÙNG TỒN TẠI HÒA BÌNH" do Chủ tịch Dự luật IFCH ký, Tiến sĩ Aziz Mountassir, Maroc-14-11-2022

Nữ thi sĩ toàn cầu Eva Lianou Petropoulou đến từ Hy Lạp đã thực hiện cuộc phỏng vấn của mình và đăng về ông trên tạp chí web toàn cầu về tiếng Hy Lạp "POLIS MAGAZINO ngày 18/11/2022

Ông nằm trong danh sách 13 người đoạt giải từ khắp nơi trên thế giới cho Giải thưởng Văn học và Nghệ thuật Quốc tế "PANTELEIMON KULISH PRIZE - cho ngày 02 tháng 01 năm 2023.

Tem bưu chính phát hành ông là một trong những nhà thơ tiên phong của CHÍNH PHỦ TIỂU BANG BIỂN - 2022

Các tác phẩm có sẵn trong một số Thư viện Thế giới bao gồm Thư viện Quốc hội-Washington, Hoa Kỳ.

Dưới đây là 2 ấn phẩm của Sudhakar Gaidhani bằng tiếng Anh. Bạn đọc có thể tự dịch ra tiếng Việt hoặc nhờ phần mềm dịch thuật (Google, Chat GPT,…) để gặt hái được những giá trị đặc sắc về tác phẩm của ông. (Tại đây)

cav-1680447656.jpg

Sudhakar Gaidhani

INTRODUCTION A NEW MEMBER:

Sudhakar Gaidhani is M.A.M.F.A. from Nagpur University-Maharashtra -India.His mother tongue is Marathi. He knows three languages, Marathi, Hindi and English.

His poems have been translated into 34 languages of the world. He has received many State, National and International awards including WILLIAM BLAKE INTERNATIONAL AWARD from Contact International Journal from Romania

Contact International journal has dedicated its Oct-Dec.2021 issue to Gaidhani's poetry with the honour as--; The Celestial Year 2021 CONTACT INTERNATIONAL is named after our LAUREATE, THE GREAT INDIAN EPIC POET SUDHAKAR GAIDHANI.

Sudhakar Gaidhani has published his 6 collection of poems, 2 epic poems, 125 Short Radio Plays and 3 full fledged dramas which have been staged. His poetry book was in his own MA study exam syllabus in Nagpur University.

Municipality Khapa City has opened a beautiful garden in two acres at Gaidhani's birthplace in his name and the honour--"MAHAKAVI (Epic Poet) SUDHAKAR GAIDHANI GARDEN" in 2006.

World Academy of Arts and Culture- USA/World Congress of Poets has conferred upon him The Honorary Degree of "DOCTOR OF LITERATURE (Litt.D.) held in 2017 in Mongolia.

From Latin American Confederation of Writers, Artists and Poets of the World-Objectives and Principles of the UNESCO Convention, PARIS, 20/10/2005-ARGENTINA Law 26305/2007 pact of San Jose de Costa Rica.

Global poetess and journalist from Belgrade Valentina Novkovic conducted his interview and published in the leading Serbian newspaper "KONKRETNO" on 29/9/22, Belgrade.

The International Forum For Creativity And Humanity, the Kingdom of Morocco, has honoured and granted him Certificate: "AMBASSADOR OF PEACE AND PEACEFUL COEXISTENCE" signed by the President of IFCH Prop. Dr. Aziz Mountassir, Morocco-14-11-2022.

Global poetess Eva Lianou Petropoulou from Greek has conducted his interview and published in global webzine of Greek "POLIS MAGAZINO on 18/11/2022

Included in the winning list of 13 laureates from all over the world for the International Literary and and Artistic Award the " PANTELEIMON KULISH PRIZE- for 2nd January 2023.

Postal Stamp issued on him being one of the pioneering poets of the STATE OF BIRLAND GOVERNMENT-2022.

Works available in the several World Libraries including Library of Congress-Washington, USA.

Here are 2 publications by Sudhakar Gaidhani in English. Readers can translate into Vietnamese themselves or use translation software (Google, Chat GPT, ...) to collect the unique values ​​of his work.

DUoiw